2 July, 2012

Meist

Mittetulundusühing INVOLVED on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik. Ühingu eesmärgiks onelukestva õppe võimaluste loomine ning indiviidide ja erinevate sihtgruppide arengu soodustamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

– Praktiliste oskuste arendamine, silmaringi avardamine, võimaluste pakkumine ning seeläbi isikute aktiivsem osalemine ühiskonnaelus;

– Informatsiooni kogumine, töötlemine ning levitamine;

– Trükiste koostamine, korrigeerimine ja väljaandmine;

– Projektide koostamine ja läbiviimine ning selle-alase teenuse pakkumine ja konsultatsioon; nõustamis- ja infoteenuse pakkumine;

– Laagrite, noortevahetuste, koolituste, seminaride, treeningute, konverentside, kursuste, töötubade, näituste, sündmuste jmt korraldamine ja jäädvustamine;

– Teatri kui sotsiaalse integratsiooni meetodi tutvustamine, arendamine ja implementeerimine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;

– Vabatahtliku tegevuse arendamine, propageerimine ja koordineerimine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;

– Sündmuste ja projektide korraldamine näiteks järgmistes valdkondades, kuid mitte ainult: noorsootöö, sotsiaaltöö, haridus, kultuur, muusika, kunst, fotograafia, tants, sport, keskkond, tervis, kultuuridevaheline õpe, integratsioon ja migratsioon, võrdõiguslikkus ja inimõigused.

INVOLVED on ametlikult loodud 2012. aastal. Kui soovid meiega koostööd teha, ära kahtle ühendust võtmast koduleheküljel näidatud kontaktidel.

Meie organisatsioon on EURODESK võrgustikutugikeskus Eestis.


PROJEKTIDE SISULISED KOOSTÖÖPARTNERID

Euroopa Komisjoni mitteformaalne haridusprogramm Euroopa Noored (programmi lehekülg inglise keeles)


Euroopa Komisjoni haridusprogramm GrundtvigEuroopa infovõrgustik EURODESK


Eesti Töötukassa


RIIGID JA KONTAKTID, KELLEGA TEEME KOOSTÖÖD ÜLE MAAILMA


ARGENTINA –

ITAALIA

/PORTUGAL /

KREEKA/

TÜRGI

UNGARI /

RUMEENIA

ISLAND /

ROOTSI

SLOVEENIA

POOLA

ÜHENDATUD KUNINGRIIGID

VALGEVENE

MAKEDOONIA

HISPAANIA

SOOME

GRUUSIA

LÄTI

LEEDU

VENEMAA

IIRIMAA

TAANI

INDIA

VIETNAM

MOROCO

MALTA

© 2020 INVOLVED

info@involved.ee