15 July, 2021

Green Minded

Projektist üldiselt

NordPlus projekt Green Minded soovib oma tegevustega aidata just 18-24-aastaseid (töötuid) noori:

  • suurendades nende teadlikkust keskkonnaalastest probleemidest;
  • muutes nende mõtlemist ning käitumist erinevates valdkondades: kodu, töökoht ja vaba aeg;
  • jõustades keskkonnaalast sotsiaalset ettevõtlikkust ja aktiivset kodakondsust.

Balti riikide arendusprojekt kaasab suurel hulgal koostööpartnereid: õpetatakse välja 24 täiskasvanust koolitajat, koolitustel osaleb 120 töötut noort ning arendatakse ja viiakse ellu vähemalt 24 ökoinitsiatiivi või väikesemahulist keskkonnaprojekti. Koolitus kombineeritakse e-õppega ning sellest saavad kasu lisaks Eestile, Lätile ja Leedule ka teised.

Projektis osalejad ei muuda üksnes oma mõttemalle, hoiakuid ja käitumisi, vaid arendavad mitmekülgseid oskusi, mis on vajalikud tänapäeva tööturul: suhtlemine, sotsiaalne ja kodanikupädevus, kriitiline mõtlemine, loovus, digitaalsed oskused, meeskonnatöö ja ettevõtlikkus. See kõik aitab neil olla konkurentsivõimelisem tööturul.

Rahvusvaheline projekt Green Minded sai alguse mais 2021 ning seda finantseerib NordPlus täiskasvanuhariduse programm.  Esimesel e-kohtumisel:

  • vaadati üle projekti ülesehitus;
  • partnerid Lätist, Leedust ja Eestist jagasid oma kogemust keskkonnaharidusest, ettevõtlikkusest ja mitteformaalsest haridusest,
  • esitleti keskkonnateemalisi projekte Sustainability, Heritage, Health – SHH, A Tale of 2 Futures;
  • arutleti partnerite rolli üle projektis;
  • vaadati üle vajaduste analüüsi küsimustik ning sarnased projektid ja parimad praktikad;
  • räägiti õppekava võimalikust struktuurist ning
  • pandi paika järgmised sammud oluliste tähtaegadega.

Esimene silmast silma partnerluskohtumine toimus 6-7 augustil 2021 Vilniuses. Pikkade arutelude ja hoolika planeerimise tulemusena pandi paika projekti hilisemas faasis liituvate noorte koolitajate poolt eeldatav mõju projektile. Kohtumisel osalenud kogenud partnerid Eestist (Involved), Lätist (Social Innovation Centre) ja Leedust (Ziniu kodas) olid väga õnnelikud, et said lõpuks silmast silma kohtuda. Aasta lõpuks luuakse ühiselt e-koolitusprogramm Moodle’isse ja sinna juurde kuuluvad materjalid, mida noortejuhid saavad kasutama hakata. Paari aasta jooksul loodame jõuda mitmete sadade noorteni Baltikumis.

Projekti kohta saad lähemalt lugeda veebisaidilt.

Huvi korral võta ühendust info@involved.ee

The content of the publication is the sole responsibility of the publisher, and the Danish Agency for Higher Education and Science – the Administrator of Nordplus Adult is not liable for any use that may be made of the information.

This material is part of the project “Green Minded”, funded by the Nordplus program “Nordplus Adult”, project identification no. NPAD-2021/10159.