18 August, 2014

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (KKK)

1. MIS ON ETTEVALMISTUS PROJEKTIKS?

Mobiilsusprojekti ettevalmistus sisaldab praktilisi korraldusi (rahvusvaheline transport nt), osavõtjate valikut, kokkulepete ja/või lepingute sõlmimist partnerite ja osavõtjatega, keelelist/ kultuurilist ning tööga seotud osavõtjate ettevalmistust enne ärasõitu. Ettevalmistus on personaalne ning arvestab osaleja individuaalsusi ning selle kestvus nädalast paari kuu või isegi poole aastani välja.

Organisatsioonipoolne ettevalmistus kätkeb endas ka seda, et sulle on loodud võimalus osaleda rahvusvahelises mobiilsusprojektis välismaal – selle taga on palju rohkem tööd, kui esialgu arvata võiksid – näiteks nädalase projektiga (koolitus, seminar, laager) on korraldavad organisatsioonid teinekord seotud isegi terve aasta.

2. PALJU MAKSAB REIS PROJEKTI TOIMUMISPAIKA JA TAGASI?

See sõltub suuresti sellest, millal reisipiletid välja ostetud saavad. Alati see reegel aga ei kehti – teinekord võivad lennureisi piletid väljalendamisajale lähenedes hoopis odavamaks minna! Võimalikke hindu saad uurida internetist ning samuti saad pöörduda otse erinevate reisifirmade poole, kes hinnapakkumisi saata saavad. Pakkumisi omavahel võrreldes saadki aimdust, milline on kõige odavam, mugav reisimise viis. Arvesta, et kui reisid tagasi päev või kaks hiljem (eelnevalt on vaja saada vastav kinnitus!), tuleb sul eraldi maksta täiendava majutuse ning toitlustuse eest. Rahvusvaheliste noortevahetuste/ laagrite puhul sõidab grupp koos grupijuhiga ning reisipiletite ostmine on koordineeritud kas saatva organisatsiooni või grupijuhi poolt/ abiga.

3. REISIRAHA TAGASISAAMINE

Tõepoolest – kui projekti toetab Euroopa Komisjoni programm Erasmus+, siis saavad kõik noortevahetustel/ seminaridel/ koolitustel osalejad rahvusvahelisest transpordist tagasi teatud summa kuludokumentide alusel, milleks on: lennu-, laeva-, bussipiletite arve(d), e-piletid, pardakaardid, maksekorraldus. Reisiraha saad tagasi kogu transpordi osas, st kodust projekti toimumispaika ning tagasi koju kas projektis kohapeal (üldjuhul lõpus) eurodes või pigem hoopis pärast ülekandega, kui kõikide kuludokumentide originaalid on jõudnud projekti partnerile. Rahade tagasisaamiseks võib kuluda teinekord ka paar kalendrikuud – sellega pead vajadusel arvestama. Arvestuste aluseks on Euroopa Komisjoni distance calculator ning loomulikult antud projekti eelarve, mis programmilt kinnituse saanud. Reisiraha ei saada tagasi juhul, kui rahvusvahelise transpordi maksumus on juba arvestatud osalustasu sisse.

4. MILLISED ON VANUSEPIIRID PROJEKTIDES OSALEMISEKS?

Need on nimetatud iga pakkumise juures eraldi ning nendest tasub kinni pidada. Rahvusvaheliste noortevahetuste puhul võivad grupijuhid olla ükskõik kui vanad, st ka üle 30 aasta. Koolituste ja seminaride puhul ülemine vanusepiir üldjuhul puudub. Alaealiste saatmine projektidesse on võimalik vaid pakkumises nimetatud juhul, kuid aeg-ajalt tehakse ka erandeid – viimasel juhul on vajalik vanemliku nõusoleku saatmine koos kandideerimisdokumentidega. Lisa juurde ka oma passi või id-kaardi skaneering. Kui oled alaealine, aga suure sooviga projektis osaleda, võta meiega kindlasti ühendust! Euroopa vabatahtliku teenistuse projektid on mõeldud noortele vanuses 18-30 eluaastat, k.a. Oma esimesel teenistuse päeval välisriigis pead olema veel 30-aastane, kuid teisel võid saada juba 31-aastaseks.

5. KAS MINA OLEN VÄHEMATE VÕIMALUSTEGA NOOR?

Vähemate võimalustega noored on võrreldes oma eakaaslastega ebasoodsamas olukorras. Nad kogevad oma elus teatud takistavaid olusid, mis omakorda raskendavad nende osalemist hariduses, kodanikuõiguste teostamises ja ühiskondlikus elus laiemalt. Takistused võivad olla sotsiaalsed, majanduslikud, puudest tulenevad, hariduslikud, kultuurilised, tervislikud ja geograafilised. Loe lähemalt kaasatusest.

6. MIS AJAKS JA MIS KEELES PEAN KANDIDEERIMISAVALDUSE ÄRA SAATMA?

Korrektselt täidetud taotlusvormi/ kandideerimisvormi pead kindlasti ära saatma hiljemalt seal märgitud kuupäevaks. Mida varem, seda parem. Teinekord tehakse valikud ka juba kuu aega enne projekti algusaega. Kandideerimisvorm tuleb täita eelnevalt üldjuhul inglise keeles. Kui vormi küsimused on ette antud eesti keeles, saad vastata loomulikult ka emakeeles. Kui pead saatma oma CV ja motivatsioonikirja, pane palun CV peale ka oma pilt.

7. MIKS MA EI OSUTUNUD VALITUKS? 

Projektides soovivad osaleda paljud ning valikute tegemine on raske. Rahvusvaheliste noortevahetuste/ laagrite puhul peame kindlasti arvestama ka soolise balansiga, st soovime välismaale saata võrdselt neidusid ja noormehi (viimaste huvi on millegipärast väiksem!). Kas oled kandideerimisvormi kõik lahtrid täitnud ning selle ära saatnud nimetatud tähtajaks? Ka see on oluline.

8. KAS MA SAAN REISIDA SIHTRIIKI ID-KAARDIGA VÕI LÄHEB MUL HOOPIS PASSI VAJA?

Palun uuri järele, kas sul on ikka kehtiv reisidokument (näiteks pass peab kehtima veel 6 kuud peale tagasijõudmist Eestisse)! Adekvaatset infot erinevatesse riikidesse sisenemise jm kohta annab Välisministeeriumi reisi- ja konsulaarinfo. Samalt aadressilt saad lugeda ka muud huvitavat ja olulist enne välisriiki sõitmist. Türki reisimiseks on kindlasti vaja passi, st ID-kaart ei ole sinna sõitmisel reisidokumendiks.

9. MIDA PEAN KINDLASTI VEEL ENNE VÄLISREISI TEGEMA?

Soovitame kindlasti oma reis registreerida eelnevalt Välisministeeriumi koduleheküljel (lisada on vaja ka kontakt asukohariigis). Samuti kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mille saad endale tellida Eesti Haigekassa koduleheküljelt. Kaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus. Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte 10 päeva jooksul, asendussertifikaadi aga kohe haigekassa piirkondlikust osakonnast või klienditeenindusbüroost (v.a keskosakond). Samuti soovitame võtta kaasa koopia oma reisidokumendist ning saata see igaks juhuks ka oma elektronpostile, kust selle vajamineval hetkel kätte saab.

Kas soovid, et siin rubriigis oleks veel mõni küsimus lugemiseks? Anna teada info@involved.ee

© 2023 INVOLVED

info@involved.ee