19 September, 2016

TIME4YOUTH

INVOLVED_90x50+5mm.indd

RAHVUSVAHELINE PROJEKT “TIME 4 YOUTH –
TOOLS FOR SUPPORT OF YOUTH PROFESSIONAL COMPETENCES”

Rahvusvahelise kohtumise üldeesmärk on jagada parimaid praktikaid partnerlussuhetest Eestis seoses noorte kompetentside mudelitega ning noorte teadmiste ja oskuste tunnustamisega (akrediteerimine), sealhulgas mitte-formaalses õppes.

Kohtumisest on oodatud osa saama ning oma kogemusi jagama need organisatsioonid, kes tegelevad tunnistuste/ tõendite väljaandmisega, noortele uute teadmiste pakkumisega ja/või need, kes noorte jaoks töötavad. Kohtumine on osa suuremast rahvusvahelisest projektist, mille raames soovitakse luua tunnustamise mudeleid erinevatele ametitele Poolas (näiteks treener, mentor, noorteliider, personalijuht, finantsspetsialist, läbirääkija, haridustegelene), kuna need pole seal veel süsteemselt kvalifitseeritud. Projekti tegevused aitavad kaasa ja toetavad noorte professionaalsete kompetentside tõusule.

Kohtumisele on oodatud nii kohaliku, regionaalse kui ka riikliku tasandi esindajad, näiteks kutseõppeasutustest, ettevõtetest, vabaühendustest ja kohalikest omavalitsustest.

Oktoobrikuise kohtumise peateema on partnerlus. Iga partner Eestist jagab enda kogemust näiteks selle kohta, kuidas nad oma piirkonnas koostööd teevad. Erilise fookuse all on partnerlused tööandjate, vabaühenduste ja kutseõppeasutuste ja teiste vahel. Samuti sektoritevaheline koostöö, milles osalevad mittetulundusühendused, koolid, ettevõtjad, regionaalsed institutsioonid ja riiklik sektor.

Peamised küsimused, millele vastuseid soovime saada, on alljärgnevad:

  • Millised kompetentse on noortel tänapäeval tarvis?
  • Kuidas aitab sellele kaasa seadusandlus?
  • Milline on noorte olukord, haridussüsteemi ülevaade?
  • Millised on head näited koostööst erivate osapoolte (organisatsioonid, kolmas sektor, riik) vahel seoses noorte kompetentside omandamisega, kvalifikatsioonide tõusuga?
  • Millised on väljakutsed ning millised oleksid lahendused?
  • Kuidas toimub sektoritevaheline kommunikatsioon?
  • Milliseid juhtnööre, nõu annaksite partnerlussuhete loomiseks?

Rahvusvahelisel õppevisiidil Tallinnas oktoobrikuus 2016 osalevad noorte jaoks töötajad Poolast (4 inimest) ning Šotimaalt (2 inimest) ning Eestist (2 inimest) järgmistest organisatsioonidest:

Stowarzyszenie Morena (Poola)

EURO26 Poland (Poola)

Young Scot (Šotimaa)

Involved MTÜ (Eesti)

morena-logoeuro26-poland-logoyoungscot-logo

Ootame Teid osalema!Täpsem informatsioon ja kontakt:

Alo Raieste

e-post: alo.raieste@involved.ee

Angel Casal

e-post: angel.casal@involved.ee

tel: +372 52 917 17

© 2019 INVOLVED

info@involved.ee