24 November, 2012

Euroopa Solidaarsuskorpus

Soovitame välismaale kandideerida vaid siis, kui pakkumine tõeliselt meelepärane on – nii ei kuluta sa mõttetult ei enda ega ka teiste ressursse. Mõtle eelnevalt, millise sihtgrupiga (nt lapsed, noored, vanurid?) soovid töötada, millises riigis (nt Hispaania, Leedu) ning loomuikult sellele, mis võiks olla töö, millega plaanid end siduda maksimaalselt aastaks ajaks.

EUROOPA SOLIDAARSUSKORPUS (European Solidarity Corps)

Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mille abil luuakse noortele võimalused kas oma koduriigis või välismaal vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või sellistes projektides töötamiseks, mis on suunatud Euroopa kogukondadele ja inimestele.

Kas oled huvitatud?

Kui soovid end proovile panna ja pühendada end teiste inimeste aitamisele, siis liitu juba täna Euroopa solidaarsuskorpusega! Rohkem infot SIIT

Euroopa Solidaarsuskorpus (European Solidarity Corps – ESC

Euroopa Solidaarsuskorpus on võimalus ka sulle – liitu kuni 30-aastaste (k.a.) noortega, kes soovivad tundmatus kohas ellu hüpata. Maksimaalne kogemus garanteeritud ja seda teame ka enda pikaajalisest kogemusest.

Oluline on teada, et ESC projektid on finantseeritud Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ poolt. Vabatahtliku ülesandeks on projekti vajadusel kaasfinantseerida, näiteks makstes osaliselt kinni rahvusvahelise transpordi projekti toimumiskohta ja tagasi. Kõik muud kulutused (majutus, toitlustus, kohalik transport, tööalane juhendamine, mentorlus, kindlustus) on rahastusprogrammi poolt kaetud. Oluline on arvestada ka eelneva panusega vabatahtlikku töösse oma saatva organisatsiooni juures.

Kui soovid, et hakkaksime Sinu saatvaks organisatsiooniks, võta meiega julgelt ühendust e-postil volunteer@involved.ee ning lepime tingimustes kokku. Kirjaga saada kaasa oma inglisekeelne CV (pildiga) ning motivatsioonikiri (samuti inglise keeles). Soovi korral võid kandideerimisel saata ka Europassi CV, mis on ühtlustatud CV vorm kogu Euroopas. Digipädevusest CV-des saad lugeda selle lehekülje lõpus.

TEKKIS KÜSIMUS? Võta meiega ühendust e-posti teel volunteer@involved.ee

INVOLVED MTÜ – Sinu saatev organisatsioon (inglise keeles: Sending Organization – SO

Lisaks, vaata ka:

RAHVUSVAHELISED PAKKUMISED

RAHVUSVAHELISED PRAKTIKAPAKKUMISED

KOGEMUSLOOD


Tutvu juba rahastatud vabatahtliku töö võimalusega.


image001

Digipädevus CV-s – soovitame kasutada kandideerimisel Euroopa Solidaarsuskorpuse projektidesse!

Digipädevus on suutlikkus kasutada meid ümbritsevat aina täienevat tehnoloogiat, et ühiskonnas toime tulla. Enam ei piisa mõne konkreetse tarkvaraprogrammi kasutamise oskusest, vaid inimene peab kasutama nii tööl, õppides kui ka eraelus erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, haldama nende funktsioone, aru saama tehnoloogia kasutamisega kaasnevatest ohtudest ja oskama leida vajalikku informatsiooni.  Seetõttu on tehtud ka täiendus Europassi CV-sse, kuhu on lisatud digipädevuse enesehindamise skaala,  mis hõlmab oskusi viies valdkonnas:

  • infotöötlus
  • kommunikatsioon
  • sisuloome
  • ohutus
  • probleemilahendus

Iga valdkonna kohta pakutakse kolm erinevat tasemekirjeldust (algeline kasutaja, iseseisev kasutaja, vilunud kasutaja). Lisada saab ka ametlikke IKT oskusi tõendavaid tunnistusi ja sertifikaate ning eraldi välja tuua konkreetsete tarkvaraprogrammide kasutamisoskust.

www.europass.ee

© 2023 INVOLVED