17 February, 2015

KODANIKE EUROOPA

final-jsk-logo-EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCAP project closure event took place in Tallinn on 14th of May

 

On 14th of May in Tallinn, Estonia, the project closure event with the final closing round table discussion, workshops presentations and ceremony of prizes took place.

During this event the research results of “Level of Civic Engagement and Social Capital Understanding in the Youth Sector in Eastern European Countries” were presented – read more about the research here and the detailed document is available for download here: SOCAP project research

Research

 

The research results presentation was followed by round table discussions on topics such as youth engagement, civic participation/organizations, volunteering on local level, volunteering abroad, youth entrepreneurship, networking, European citizenship (values, rights, opportunities), youth information and possibilities, youth involvement in policy making, diversity.

 

 

The summary of the events executed during the project can be found here: SOCAP events overview

programme logo

 


Osale Sinagi! 5 riigi noored ja noortega töötajad kohtuvad tasuta rahvusvahelisel noortekonverentsil 14. mail Tallinnas

 

KELLELE: noored ja noortega töötajad koos!

OSALE! Tee oma hääl kuuldavaks. Ole aktiivne! Liitu meiega!

14 mai 2016, TALLINN

Tule ja liitu projekti ‘‘Sotsiaalse kapitali arendamine vahendina noorte kodanikuaktiivsusele Ida-Euroopa riikides ” (SOCAP) lõpusündmusega

ÕPI, mis on kodanike kaasamine?

ARUTLE – kõik faktid noorte kaasamisest erinevatest riikidest.

TUTVU mitmete näidete ja heade praktikatega.

Miks osaleda?

Kohtud ja töötad noorte ja noortega töötajatega Eestist, Lätist, Leedust, Poolast ja Rumeeniast, vahetad parimaid praktikaid.

Osaled ühiskondlike teemadega seotud sündmusel noortevaldkonnas koostöösidemete loomiseks, ideede vahetamiseks.

Saad auhindu parima osaluse eest!

Asukoht: Tallinna Ülikool (Astra hoone), Narva mnt 25, Tallinn

Toimumisaeg: 10.00-16.00

Sündmusel osaleb välisriikidest kokku 25 ning Eestist 55 osalejat ning see toimub inglise keeles. Tutvu eelnevalt ka PÄEVAKAVAGA.

Palume huvi üles näidata osalemiseks hiljemalt nejapäeval, 05. mail 2016. Registreerumine toimub vaid SIIN.

Kohtade arv on piiratud!

Sündmust korraldab MTÜ INVOLVED projekti ‘‘Sotsiaalse kapitali arendamine vahendina noorte kodanikuaktiivsusele Ida-Euroopa riikides ” (SOCAP) raames. 

Info: www.involved.ee / info@involved.ee /  tel 555 96 458 / tel 52 917 17 /

 

————————————————————–

Osale Kodanike Euroopa projektis ja täida lühike küsimustik! Selleks kulub aega vaid 10 või maksimaalselt 15 minutit. Sinu panus on meile väga oluline. Tänud ette!

————————————————————–

Sotsiaalse kapitali arendamine vahendina noorte kodanikuaktiivsusele Ida-Euroopa riikides 

Sõnu ‘aktivism’ ja ‘seotus’ kuuleme päris tihti ja need on viimasel dekaadil laialt levinud. ‘Sotsiaalse kapitali’ all mõtleme võimet luua, hoida ning arendada võrgustikke. Teisisõnu võib see tähendada meeskonnatööd ühiste muutuste nimel. Tegevusi, liikmelisust ja vabatahtlikkust kodanikuühiskonna organisatsioonides nimetatakse ‘kodanike seotuseks’ või kodanike osaluseks’. Rahvusvaheline Kodanike ja Elanikkonna Uuring (2009) tõi välja, et Lääne- ja Ida-Euroopa riikides esinevad erinevused kodanike seotuses ning osaluses.

Projekti ‘‘Sotsiaalse kapitali arendamine vahendina noorte kodanikuaktiivsusele Ida-Euroopa riikides ” (SOCAP) eesmärk on kaasata noori ning nendega töötajaid aruteludesse järgmistel teemadel:

noorteorganisatsioonid

noorte tegevused

noorte seotus

vabatahtlikkus

muutuste tegijad

ümbruskond

Euroopa kodakondsus

programm Kodanike Euroopa

Arutelud toimuvad mitmete sündmuste raames:

  • konverentsid (märts 2015 Lätis, oktoober 2015 Poolas, märts 2016 Leedus),
  • ümarlauad (märts 2015 Lätis, mai 2015 Rumeenias, mai 2016 Eestis),
  • töötuba (juuni 2015 Lätis),
  • koolitus (jaanuar 2016 Lätis).

Projekti sihgrupiks on noored ja noortega töötajad nii organisatsioonidest kui ka keskustest. Projekt püüab luua otsese kommunikatsiooni just nendega, kes selles aktiivselt osalevad. Osalejaid julgustatakse rääkima omi lugusid ning tulla välja ideedega, mis parandaksid nende kogukonda, tehes ettepanekuid, kuidas noored oleksid veelgi aktiivsemad ja seotud. Kõik lood pannakse ülesse ka projekti veebikeskkonda, et nad saaksid ka laiema kajastuse.

Rahvusvahelises projektis osaleb viis vabaühingut Euroopast: Social innovation centre (Läti), Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (Poola), Bridge Language Study House (Rumeenia), Sveikatingumo idėjos (Leedu), Eestist on projektipartneriks MTÜ INVOLVED.

——————————————————————————————————————–

Projekti raames toimuvad alates märtsist 2015 mitmetes osavõtvates riikides rahvusvahelised ühepäevased konverentsid ning kohtumised/ koolitused/ töötoad nii Lätis, Leedus, Poolas kui Rumeenias, mis on mõeldud nii noortele (vanuses 18-30 eluaastat) kui ka neile, kes noorte jaoks töötavad. Täpsema informatsiooni leiad meie kodulehekülje alaosast välismaale.

——————————————————————————————————————–

Soovid panustada kodanikuühiskonna arengusse ning osaleda küsimustiku täitmisel? Lühikese küsimustiku saad alla laadida SIIT. Palun saada see täidetult tagasi elektronpostile info@involved.ee Tänud!

——————————————————————————————————————–

Täpsema huvi või infosoovi korral võta ühendust kas e-postil info@involved.ee või telefonil 52 9 17 17.

 

programme logo

Project:

Social capital development as a tool of youth civic participation in Eastern Europe countries (SOCAP)

Words “activism” and “engagement” can be heard quite often and become widespread in last decade. Disposition to create, maintain and develop networks is understood as “social capital”. In other words it can be also described as community coming together to be a collective source of change. The activity, membership and volunteering in civil society organizations is called “civic engagement” or “civic participation”. International Civic and Citizenship Study (2009) states that between Western and Eastern Europe countries differences exist in civic engagement and participation.

The project “Social capital development as a tool of youth civic participation in eastern Europe countries” (SOCAP) aims to involve youth and youth workers into discussion having main topics: youth organisations, youth activities, youth engagement, volunteering, change-makers, community, European citizenship, programme Europe for citizens.

Discussion will be held on different events:

– conferences (March 2015 in Latvia, October 2015 in Poland, March 2016 in Lithuania),

– round table discussions (March 2015 in Latvia, May 2015 in Romania, May 2016 in Estonia),

– workshop (June 2015 in Latvia),

– training (January 2016 in Latvia).

The target audience of the project is youth and youth workers from organisations/centres. Project aims to have direct communication with those who will benefit from this project at most. During the project the participants will be encouraged to tell their own stories and come up with ideas how to improve situation in their community, propose solutions how to increase willingness to become more active and involved among youth. The stories than will be uploaded in virtual platform created by youth for youth called “Social Capital Development Guide” giving each and every idea a voice.

Due to its international character project is organised by 5 NGO’s from Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania:

Social innovation centre (Latvia)
The aim of organisation is to strengthen and disseminate the knowledge, promote the international and national experience exchange and establish the networking for social innovation. Three main areas of activity are (1) social entrepreneurship, (2) solutions to overcome youth unemployment and society challenges, and (3) civic engagement.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) (Poland)

The main goal of organisation is to help other non-governmental organizations. CRIS starts and supports endeavors building a civil society and promoting a better democracy.

Bridge Language Study House (Romania)

It is non-profit, non-governmental association located in Cluj-Napoca and has branches in Satu-Mare and Oradea. The main field of activity is language education & examination, and EU projects. The very ultimate goal of association is to make a difference in Romania and to become a recognised centre of excellence.

Sveikatingumo idėjos (Lithuania)

It is non for profit organisation aiming at development of social, cultural, sports and economic projects in Marijampole district and international level. Organisation actively runs projects that strengthen the relations between neighbouring and more distant EU countries and candidates.

INVOLVED (Estonia)

It is non-governmental organization aiming at creating possibilities for life-long learning and fostering development of individuals and different targets on local and international level. Involved aims at more active participation in civil society, and works for intercultural learning, integration and migration, equal and human rights.

 

In case you are interested in participation, please contact us on info@involved.ee or +372 52 917 17

programme logo

 

 

 

 

 

 

© 2016 INVOLVED
info@involved.ee